Het Business Model You® helpt jou om zichtbaar te maken wat jouw persoonlijke toegevoegde waarde is voor opdrachtgevers, klanten, collega’s of anderen waar je mee samenwerkt. Ofwel, wat jou uniek maakt. Om dat scherp te krijgen breng je in het model verschillende elementen bij elkaar.

Hoe is het Business Model You® opgebouwd?

De kern bestaat uit de volgende drie elementen:bmy-afbeelding

Wie je helpt / wie is je klant of je opdrachtgever

Wat je doet / je activiteiten

Wie je bent en wat je hebt / jouw persoonlijkheid, kennis en vaardigheden, ambities

Met deze drie aspecten kom je al een heel eind om jouw toegevoegde waarde te benoemen. De andere blokken in het model helpen je nog verder.

Wie jou helpt / hoe ziet je netwerk eruit?

Kanalen en klantrelaties / hoe weten klanten/opdrachtgevers jou te vinden en hoe is je relatie met hen

Wat je geeft / wat kost het jou

Wat je krijgt / wat krijg je ervoor terug

Deze elementen staan allemaal met elkaar in verbinding. Ben je ontevreden met je huidige situatie? Wil je iets veranderen? Dan zul je op meerdere fronten aan de slag moeten. Met het Business Model You® maak je heel makkelijk inzichtelijk wat je moet doen om je nieuwe pad te realiseren.

Wanneer gebruik je het Business Model You®?

Je wilt je carrière een nieuwe wending geven.

Misschien stel je jezelf de vraag ‘wat wil ik nu echt?’. Dan gaat het Business Model You® en de workshop je echt helpen. Eerst maken we een persoonlijk business model op basis van je huidige situatie. Daarnaast gaan we op creatieve wijze een antwoord zoeken op de vraag ‘Wat wil ik nu echt?’. Als we dat antwoord gevonden hebben, benutten we de samenhang van het Business Model You® om te bekijken wat je dan moet gaan doen om die toekomstplannen om te zetten in actie.

Er zijn grote veranderingen binnen je organisatie gaande en dat betekent ook wat voor jouw functie.

Met behulp van het Business Model You® krijg je scherp of jouw persoonlijke ambities nog steeds matchen met die van je organisatie. Uitkomst kan zijn dat je een stap buiten de deur wilt gaan zetten, of dat je nog steeds een plek voor jezelf ziet binnen de organisatie, maar met je leidinggevende in gesprek gaat over jouw ontwikkeling.

Je gaat voor jezelf beginnen, maar hebt nog niet helemaal scherp hoe je uit kunt leggen waarom je klanten straks echt voor jou moeten kiezen.

Daarbij kan het Business Model You® je op meerdere manieren helpen.

  • Je leert met het Business Model You® verwoorden wat jouw toegevoegde waarde is. En dat is nou net wat die klant wil weten.
  • Het Business Model You® helpt je nadenken over hoe de klant jou kent en weet te vinden. Heb je nog te weinig klanten? Ben je wel voldoende zichtbaar is dan een belangrijke vraag.
  • Het Business Model You® maakt voor jou inzichtelijk hoe verschillende typen klanten, verschillende behoeften hebben en dus ook op verschillende manieren benaderd willen worden. Het helpt je dus keuzes maken.

Een voorbeeld

Je hebt jaren lang in de bancaire sector <wie help je> gewerkt.
Vele projecten heb je succesvol geleid <wat doe je>.
Door allerlei perikelen ben je klaar met de bancaire sector en heb je bedacht dat jouw kennis en vaardigheden <wie je bent en wat je hebt> heel nuttig zouden zijn binnen de zorg <wie je helpt>.
Jouw hart ligt bij kwetsbare ouderen <wie je bent en wat je hebt> en daar wil je je voor gaan inzetten.
Kijk je goed naar je huidige situatie dan zie je dat je <wie je helpt> wilt gaan veranderen.
Alleen met die constatering ben je er niet.
In jouw netwerk <wie jou helpt> zitten wellicht nog onvoldoende mensen die jou aan goede contacten binnen de zorg kunnen helpen.
En de projecten die je voor de bank hebt geleid <wat je doet> zeggen de zorgsector misschien niet zo veel.
Belangrijk actiepunt voor jou wordt dan om jouw toegevoegde waarde <hoe je helpt> goed te verwoorden zodat de zorgsector begrijpt waarom ze jou goed kunnen gebruiken.
Jouw persoonlijkheid en specifieke vaardigheden <wie je bent en wat je hebt> ga je uitvergroten en vertalen naar situaties binnen de zorg waar deze goed van pas komen.

van bancaire sector naar zorgsector

van bancaire sector naar zorgsector

Workshop Aan het roer!

Wil je meer weten over hoe we het Business Model You® gebruiken in de workshop? Kijk dan gauw hier.